กล่องลูกฟูก 5 ชั้นใช้เวลาย่อยสลายนานแค่ไหน เมื่อเทียบกับวัสดุชนิดอื่นๆ

กล่องลูกฟูก 5 ชั้น

ด้วยระยะเวลาในการย่อยสลายที่ไม่นาน กล่องลูกฟูกย่อยสลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนลดภาวะโลกร้อน กล่องลูกฟูกนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ต่อได้อีกมากมาย

Continue reading