พิมพ์
ระบบออฟเซ็ต(Offset)

ข้อเปรียบเทียบระบบการพิมพ์

จำนวนสีพิมพ์  4 สี

การไล่สีเข้ม – อ่อน  ไล่สีเนียน 

ความเรียบเนียนของการถมสีพื้นกล่อง 
เรียบเนียน 95-99%

เทียบเคียงสี Pantone สากล 
เทียบเคียง Pantone ได้ 90-98%

ความคมชัดของตัวอักษรสำหรับขนาดเล็กมากๆ 
คมชัด 95-99%*

บล็อคพิมพ์  มีบล็อคพิมพ์
(ประเมินตามละขนาดงานพิมพ์)

ความเหมาะสมของจำนวนงาน

สั่งจำนวนมาก ขั้นต่ำ 500-1000 ใบ

(ขึ้นอยู่กับกระดาษที่ลูกค้าเลือก)