พิมพ์
ระบบเฟล็กโซ่ (Flexo)

ข้อเปรียบเทียบระบบการพิมพ์

จำนวนสีพิมพ์  4 สี 

การไล่สีเข้ม – อ่อน  ไม่เหมาะสม
พิมพ์ไล่สีจะเห็นเป็นจุดๆ pixel บริเวณที่มีการไล่สี 

ความเรียบเนียนของการถมสีพื้นกล่อง 
เรียบเนียน 80-85%

เทียบเคียงสี Pantone สากล 
เทียบเคียง Pantone ได้ 85-95%

ความคมชัดของตัวอักษรสำหรับขนาดเล็กมากๆ 
คมชัด 80-85%*

บล็อคพิมพ์  มีบล็อคพิมพ์
(ประเมินตามละขนาดงานพิมพ์)

ความเหมาะสมของจำนวนงาน

สั่งจำนวนมาก ขั้นต่ำ 500 ใบ

ไม่เปลี่ยนแบบลายพิมพ์บ่อย