พิมพ์
ระบบดิจิตอลลูกฟูก

ข้อเปรียบเทียบระบบการพิมพ์

จำนวนสีพิมพ์  4 สี

การไล่สีเข้ม – อ่อน  ไล่สีเนียน 

ความเรียบเนียนของการถมสีพื้นกล่อง 
เรียบเนียน 70-80%

เทียบเคียงสี Pantone สากล 
เทียบเคียง Pantone ได้ 75-85%

ความคมชัดของตัวอักษรสำหรับขนาดเล็กมากๆ 
คมชัด 70-85%*

บล็อคพิมพ์  ไม่มีบล็อคพิมพ์

ความเหมาะสมของจำนวนงาน

สั่งจำนวนน้อย ขั้นต่ำ 100 ใบ

เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนแบบพิมพ์บ่อยๆ ไม่ต้องเสียค่าบล็อคพิมพ์